Insamlingsstiftelsen Lille Hans Lille Hans logo
För främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar

 
Insamling
    Ditt bidrag
behövs. Så här
kan du stödja
Lille Hans

    Donationer
 

Psykoanalys
    Psykoanalytisk
behandling
    Forskning
    Litteratur

Stiftelsen
    Bakgrund
    Kontakta
    Styrelsen
    Stadgar
    Årsberättelse

Ansökan
    Vem kan få hjälp?
    Ansök om medel
 

Ladda ner
    Hämta filer
 

  In English

 

Styrelsen

Medlemmar i styrelsen är:

Styrelseordförande: Leg psykolog, barn- och ungdomspsykoanalytiker Eva Gordon
Västmannagatan 95, 5 tr., 113 43 Stockholm
Tel: 070-818 49 07, tel arbete: 08-34 80 28
gordoneva55@gmail.com

Leg läkare Ulla Westanmo
Trålgränd 1, 116 68 Stockholm, tel 08-644 91 01
ullawestanmo@gmail.com 

Psykolog, psykoterapeut Gunilla Sallander
Nytorgsgatan 11 B, 116 22 Stockholm 070-813 64 08
gunilla.sallander@gmail.com

Jur kand, LLM, Christina Tuvfesson
Västmannagatan 33, 4 tr., 113 25 Stockholm.
tel. 070-653 02 94
christinatufvesson@hotmail.com

Business Controller Maria Gruber-Bien
Västmannagatan 95, 113 43 Stockholm.
tel: 070-747 52 30

Vilka är vi i styrelsen

Här hittar du en närmare presentation av styrelsemedlemmarna.
Läs mer
 

Stiftelsens styrelse skall bestå av minst tre ledamöter och utses, enligt stadgarna, genom kooptation, dvs styrelsen väljer nya styrelseledamöter.

Av styrelsens ledamöter skall, enligt stadgarna, minst hälften vara barn- och ungdomspsykoanalytiker. Övriga lekmannaledamöter bör ha ekonomisk eller juridisk sakkunskap eller erfarenhet från ideell insamlings- och stödverksamhet.
Styrelsen sammanträder 6–8 gånger per år.

Samtliga ledamöter arbetar ideellt, utan arvoden eller övriga ersättningar.

 

 

           

 
Copyright © 2018-09-07 ::: mbjweb ::: | Insamlingsstiftelsen Lille Hans  |  info@lillehans.se  |  pg 90 10 45-5