Insamlingsstiftelsen Lille Hans Lille Hans logo
För främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar

 
Insamling
    Ditt bidrag
behövs. Så här
kan du stödja
Lille Hans

    Donationer
 

Psykoanalys
    Psykoanalytisk
behandling
    Forskning
    Litteratur

Stiftelsen
    Bakgrund
    Kontakta
    Styrelsen
    Stadgar
    Årsberättelse

Ansökan
    Vem kan få hjälp?
    Ansök om medel
 

Ladda ner
    Hämta filer
 

  In English

 

Ansök om medel från
Insamlingsstiftelsen
Lille Hans

"Lille Hans" ger bidrag till barns och ungdomars (0–18 år)  psykoanalytiska behandling. Den behandlande psykoanalytikern skall vara ansluten till Svenska psykoanalytiska föreningen vilket garanterar psykoanalytikerns kompetens. Behandlingarna pågår ofta under flera år. Därför engagerar vi oss bara i så många barn att vi kan ge ekonomiskt stöd så länge det behövs för att analysen kan fullföljas.

Innan man ansöker om bidrag från "Lille Hans" ska familjen konsultera en psykoanalytiker (se Barn- och ungamottagningen) och kommit överens med henne/honom om psykoanalys för barnet/tonåringen. Familjen har också kommit överens med barnets psykoanalytiker om dennes arvode (maximerat till 800 kr per timme). Mot uppvisande av kvitto från analytikern får familjen sedan tillbaka 500 kr per behandlingstimme. Behandlingen pågår med en frekvens av tre till fem gånger per vecka. Föräldrar erbjuds samtalskontakt högst en gång per vecka med en kollega till barnets analytiker i syfte att stödja barnets behandling.

Familjen kan även ansöka om bidrag för fem konsultationstillfällen. Ersättningen är även då 500 kr per gång och analytikerns arvode maximerat enligt ovan.

Ansökan görs på särskilda blanketter, som kan laddas ner här.

Ansökningsblankett psykoanalys

Ansökningsblankett konsultation

Barn- och ungamottagningen

 

 

 

           

 
Copyright © 2018-09-07 ::: mbjweb ::: | Insamlingsstiftelsen Lille Hans  |  info@lillehans.se  |  pg 90 10 45-5