Insamlingsstiftelsen Lille Hans Lille Hans logo
För främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar

 
Insamling
    Ditt bidrag
behövs. Så här
kan du stödja
Lille Hans

    Donationer
 

Psykoanalys
    Psykoanalytisk
behandling
    Forskning
    Litteratur

Stiftelsen
    Bakgrund
    Kontakta
    Styrelsen
    Stadgar
    Årsberättelse

Ansökan
    Vem kan få hjälp?
    Ansök om medel
 

Ladda ner
    Hämta filer
 

  In English

 

Litteratur om
psykoanalytisk behandling
av barn och ungdom

Informationsskriften Växer de inte ifrån det?
Kan beställas från Svenska psykoanalytiska föreningens kansli, telefon 08-10 80 95 eller e-post info@psykoanalys.se. På www.psykoanalys.se kan du även hämta fler skrifter om barn- och ungdomspsykoanalys.

Om psykoanalys för barn och ungdomar. Johan Norman, Agneta Sandell, AnnaLena Isaksson.
Svenska psykoanalytiska föreningen skriftserie Nr 1, 1997.
Kan beställas från Svenska psykoanalytiska föreningens kansli, telefon 08-10 80 95 eller e-post info@psykoanalys.se.
Tre artiklar som tar upp barn- och tonårspsykoanalysens historia och grundbegrepp samt en beskrivning av hur behandlingen i praktiken kan gå till.

Winnicott. Franziska Ylander,. Clarence Crafoord, Granzia Monzardo Linderholm, Arne Jemstedt, Camilla Silfverskiöld.
Svenska psykoanalytiska föreningens skriftserie Nr 5, 2002.
Kan beställas från Svenska psykoanalytiska föreningens kansli, telefon 08-10 80 95 eller e-post info@psykoanalys.se.
I tre artiklar beskrivs den engelske psykoanalytikern Donald W. Winnicotts bidrag till förståelsen av inte minst barn och ungdomar. Två artiklar är beskrivningar av analyser med barn utifrån Winnicotts tankegångar.

I Tidskriften Divan nr 1-2 2000 finns tre artiklar om psykoanalys med barn av AnnaLena Isaksson, Johan Norman och Agneta Sandell.
Om Du vill beställa tidskriften kan du kontakta Nätverkstan telefon 031-743 99 05; fax 031-743 99 06; E-post: ekonomitjanst@natverkstan.net.

Pyret. En berättelse om den psykoanalytiska behandlingen av en liten flicka, av D.W. Winnicott, Natur & Kultur, 1991

Hur länge ska hon vara död? Kristerapi med barn. Av Elisabeth Cleve, Natur & Kultur, 2011.

En stor och en liten är borta. Kristerapi med en tvåårig pojke. Av Eslisabeth Cleve, Dejavu Publishing, 2010.

Från kaos till sammanhang. En flerårig psykoterapi med en adopterad pojke som har diagnosen ADHD, av Elisabeth Cleve, Wahlström & Widstrand, 2000.

Virginia Axline: Dibs söker sig själv. Rabén & Sjögren, 1968. Det här är en mycket rörande beskrivning av en psykoterapi med en liten pojke. Det är osäkert om boken går att få tag i, försök på antikvariat och bibliotek.

Det är aldrig för tidigt! Fem texter om psykoanalys med små barn. Av Johan Norman. Svenska psykoanalytiska föreningen skriftserie Nr 10, 2008.
Kan beställas från Svenska psykoanalytiska föreningens kansli, telefon 08-10 80 95 eller e-post info@psykoanalys.se.

Analys av en femårig pojkes fobi (Lille Hans). Av Sigmund Freud. En liten pojke behandlades under Sigmund Freuds överinseende i början av 1900-talet. Behandlingen resulterade i psykoanalysens första fallbeskrivning av en analys av ett barn. (Finns i Samlade skrifter av Sigmund Freud, band VI. Natur & Kultur, Stockholm, 2000. Har kommit ut i pocket och kan möjligen finnas på antikvariat.)

Baby Worries. A randomized controlled trial of mother-infant psychoanalytical treatment. Av Björn Salomonsson. Doktorsavhandling om psykoanalytiskt arbete med spädbarn och deras mammor, Karolinska Institutet, Stockholm, 2010.

Brev från barnens O. Två psykoanalytiker i dialog med barn och unga. Av Björn Salomonsson och Majlis Winberg Salomonsson. Carlssons förlag, 2012. Boken är skriven i form av brevväxlingar mellan författarna och barnen och vill på det sättet lyfta fram vad som utspelar sig i analysrummet. Berättelserna är skrivna utifrån den psykoanalytiska teorin.

 

 

 

           

 
Copyright © 2018-09-07 ::: mbjweb ::: | Insamlingsstiftelsen Lille Hans  |  info@lillehans.se  |  pg 90 10 45-5