Insamlingsstiftelsen Lille Hans Lille Hans logo
För främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar

 
Insamling
    Ditt bidrag
behövs. Så här
kan du stödja
Lille Hans

    Donationer
 

Psykoanalys
    Psykoanalytisk
behandling
    Forskning
    Litteratur

Stiftelsen
    Bakgrund
    Kontakta
    Styrelsen
    Stadgar
    Årsberättelse

Ansökan
    Vem kan få hjälp?
    Ansök om medel
 

Ladda ner
    Hämta filer
 

  In English

 

Kontaktinformation

Kontakta gärna någon i styrelsen för att få mer information om verksamheten. Du kan då få mer detaljerad information om hur man kan få ekonomiskt stöd eller bli bidragsgivare.

Postadress:
Insamlingsstiftelsen Lille Hans
c/o Eva Gordon
Västmannagatan 95, 5 tr
113 43 Stockholm

Telefon:
070-818 49 07

E-post:
info@lillehans.se

Internet:
www.lillehans.se

Upplysningar kan även lämnas av Svenska psykoanalytiska föreningens kansli, telefon 08-10 80 95. Där kan man också fråga efter en broschyr om psykoanalys för barn och ungdomar.
Internet: https://www.psykoanalys.se/

  

 

 

 

           

 
Copyright © 2018-09-07 ::: mbjweb ::: | Insamlingsstiftelsen Lille Hans  |  info@lillehans.se  |  pg 90 10 45-5