Insamlingsstiftelsen Lille Hans Lille Hans logo
För främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar

 
Insamling
    Ditt bidrag
behövs. Så här
kan du stödja
Lille Hans

    Donationer
 

Psykoanalys
    Psykoanalytisk
behandling
    Forskning
    Litteratur

Stiftelsen
    Bakgrund
    Kontakta
    Styrelsen
    Stadgar
    Årsberättelse

Ansökan
    Vem kan få hjälp?
    Ansök om medel
 

Ladda ner
    Hämta filer
 

  In English

 

Vem kan få hjälp?

Alla barn går igenom perioder av kriser, trots och starka och plötsliga vredesutbrott, rädslor av olika slag som för monster i mörka rum, vilda djur under sängen. Man kan känna sig utanför och ensam, ha ångest och mardrömmar, lätt hamna i bråk och slagsmål eller inte våga gå till dagis eller skolan. Tonåringar kan må dåligt och befinna sig i kaos med sex, mat, droger och tankar på självmord. Psykiska symtom kan även ta sig rent kroppsliga uttryck som eksem, tarminflammationer eller astma. Ofta är svårigheterna övergående och ställer inte till några större eller varaktiga bekymmer i vardagen. Men det händer också att problemen fortsätter, att de, trots att tiden går och att föräldrar och andra vuxna gör vad de kan för att hjälpa barnet, snarare tilltar än går över. Då kan det vara skäl att konsultera Barn- och ungamottagningen, för att rådgöra. Om man då kommer fram till psykoanalys som en angelägen behandling för barnets svårigheter kan man ansöka om ekonomiskt stöd från "Lille Hans".

Insamlingsstiftelsen Lille Hans ger ekonomiskt stöd till familjer vars barn (0–18 år) har sådana psykiska svårigheter att de är i behov av kvalificerad psykoterapeutisk behandling i form av psykoanalys, läs mer .

Familjen kan även ansöka om bidrag för fem konsultationstillfällen. Ersättningen är även då 500 kr per gång och analytikerns arvode är maximerat enligt speciell taxa.

Läs mer

Stiftelsen bildades 1996 och har sedan dess beviljat bidrag till över 60 barns psykoanalyser. Insamlingsstiftelsen Lille Hans är godkänd av Länsstyrelsen i Stockholm och av Svensk Insamlingskontroll, den har alltså ett så kallat 90-konto.

 

 

           

 
Copyright © 2018-09-07 ::: mbjweb ::: | Insamlingsstiftelsen Lille Hans  |  info@lillehans.se  |  pg 90 10 45-5