Insamlingsstiftelsen Lille Hans Lille Hans logo
För främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar

 
Insamling
    Ditt bidrag
behövs. Så här
kan du stödja
Lille Hans

    Donationer
 

Psykoanalys
    Psykoanalytisk
behandling
    Forskning
    Litteratur

Stiftelsen
    Bakgrund
    Kontakta
    Styrelsen
    Stadgar
    Årsberättelse

Ansökan
    Vem kan få hjälp?
    Ansök om medel
 

Ladda ner
    Hämta filer
 

  In English

 

Donationer och bidrag

"Lille Hans" får bidrag från privatpersoner som sätter in en summa på vårt konto.
Du kan läsa om olika sätt att stödja "Lille Hans" här

Vi har dessutom fått bidrag från flera av landets stora stiftelser och fonder, t ex Åhlén-stiftelsen, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, Prins Gustav Adolf och Prinsessan Sibyllas Minnesfond, Stiftelsen Arla Coldin, Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden, Åke Wibergs stiftelse.

Alla bidrag – stora som små – tas tacksamt emot på PlusGiro 90 10 45-5.

"Lille Hans" har också fått bidrag i olika former från företag.

Som ersättning för bidrag från företag kan vi erbjuda till exempel fribiljetter till olika offentliga psykoanalytiska föredrag och diskussioner och/eller skräddarsydda föredrag med teman som:

  • Barnets inre värld
  • Om "Bokstavsbarn"
  • Om tonåringar
  • Hur går en psykoanalys med ett barn till?
  • Spädbarnets inre värld/Psykoanalytiskt arbete med spädbarn

Möjlighet finns också för sponsrande företag att få PR-plats på våra evenemang och trycksaker.

90-konto

"Lille Hans" är godkänd av Länsstyrelsen i Stockholm 1996-09-12, org.nr. 80 24 02-3742, och av Svensk Insamlingskontroll.

   

 

           

 
Copyright © 2018-09-07 ::: mbjweb ::: | Insamlingsstiftelsen Lille Hans  |  info@lillehans.se  |  pg 90 10 45-5