Insamlingsstiftelsen Lille Hans Lille Hans logo
För främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar

 
Insamling
    Ditt bidrag
behövs. Så här
kan du stödja
Lille Hans

    Donationer
 

Psykoanalys
    Psykoanalytisk
behandling
    Forskning
    Litteratur

Stiftelsen
    Bakgrund
    Kontakta
    Styrelsen
    Stadgar
    Årsberättelse

Ansökan
    Vem kan få hjälp?
    Ansök om medel
 

Ladda ner
    Hämta filer
 

  In English

 

Närmare presentation av Styrelsen

Eva Gordon (f.53)

Legitimerad psykolog, leg. psykoterapeut, psykoanalytiker i Svenska psykoanalytiska föreningen som i sin tur är medlem i IPA (International Psychoanalytic Association). Vidareutbildad till barn- och ungdomspsykoanalytiker. Har arbetat med barn och handlett inom flera kommuner (socialtjänst, skola och förskola) samt arbetat inom psykiatri, sammantaget under 30 års tid. Har arbetat privat med barn, ungdomar och vuxna på egen mottagning i ca 25 år (delvis parallellt med anställning).
     Handledning och undervisning sen många år på barn- och ungdoms utbildningar samt institution.
     Har mångårig erfarenhet av styrelsearbete inom Svenska psykoanalytiska föreningen bl.a. som ordförande/rektor för utbildningen 2006-2010. Ordförande för insamlingsstiftelsen Lille Hans sen 2013.
 

Gunilla Sallander (f.52)

Legitimerad psykolog, leg. psykoterapeut, psykoanalytiker i Svenska psykoanalytiska föreningen som i sin tur är medlem i IPA. Vidareutbildad till barn- och ungdomspsykoanalytiker.
     Har arbetat med barn och tonåringar sen 30 år. Handlett och undervisat blivande barn- och ungdomsterapeuter. Verkar för barn i ungdomsfrågor i en arbetsgrupp för att nå barn och föräldrar med psykiska besvär och ohälsa! Undervisar, handleder och deltar i en arbetsgrupp som arbetar med att behandla psykosomatik hos barn och vuxna.
     Kursansvarig och mentor för flera utbildningsgrupper inom Svenska psykoanalytiska föreningen.
 

Ulla Westanmo (f.43)

Fil.kand. i psykologi, pedagogik och sociologi. Specialistläkare i allmän psykiatri. Psykoanalytiker i Svenska psykoanalytiska föreningen som i sin tur är medlem i IPA. Vidareutbildad till barn- och ungdomspsykoanalytiker. Har arbetat som psykoterapeut och framför allt som psykoanalytiker sedan 1975. Har arbetat med - förutom med vuxna - barn och ungdomar sedan 90-talet. Har varit psykoterapeut och handledare på Stockholms psykoterapiinstitut en tid på 90-talet.
     Deltagit i styrelsearbete inom Svenska psykoanalytiska föreningen både som ordförande och ledamot.
 

Christina Tufvesson (f.52)

Jurist, 16 års arbete med centralförvaltning i domstolar, regeringskansli samt riksbanken.
     4 år som assessor vid Svea Hovrätt. 19 år som juridisk rådgivare vi EU-kommissionens rättstjänst i Bryssel. Sedan 2 år volontärjurist hos den ideella föreningen ”Kvinna till Kvinna”.
 

Henrik Lennartsson (f.59)

Socionom, leg. psykoterapeut, psykoanalytiker och ordinarie medlem i Svenska psykoanalytiska föreningen samt IPA, handledare.
   Lång erfarenhet av psykiatri. Psykoterapeut på Sofiaängens behandlingsenhet, senare VD för Sofiaängens behandling och skola AB.
   Undervisning och handledning på Socialhögskolan och Stockholms universitet.
   Privat verksam med psykoterapi, psykoanalys, konsultation, familjebehandling, handledning och undervisning.
 

Maria Gruber-Bien (f. 51)

Business Controller. Har arbetat inom ekonomi, först som redovisningsansvarig därefter som ekonomichef. Sammanlagt i 37 år jobbat på flera olika företag inom diverse branscher: elektronik, assistans, bokförlag, mode, reklam. Haft även egen bokföringsbyrå.

 

 

           

 
Copyright © 2018-09-07 ::: mbjweb ::: | Insamlingsstiftelsen Lille Hans  |  info@lillehans.se  |  pg 90 10 45-5