Insamlingsstiftelsen Lille Hans Lille Hans logo
För främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar

 
Insamling
    Ditt bidrag
behövs. Så här
kan du stödja
Lille Hans

    Donationer
 

Psykoanalys
    Psykoanalytisk
behandling
    Forskning
    Litteratur

Stiftelsen
    Bakgrund
    Kontakta
    Styrelsen
    Stadgar
    Årsberättelse

Ansökan
    Vem kan få hjälp?
    Ansök om medel
 

Ladda ner
    Hämta filer
 

  In English

 

Skänk utdelning på aktier
– skattefritt

Den som har aktier kan nu skänka sin aktieutdelning, eller delar av den, till "Lille Hans" utan att behöva betala den normala skatten (30 %) på utdelningen. Ursprungligen gällde detta endast aktier i noterade bolag men under 2009 slog Regeringsrätten fast att även aktieägare i fåmansbolag kan skänka hela eller delar av sin utdelning till skattebefriade stiftelser och ideella föreningar med allmännyttiga ändamål. Det är mottagarens ändamål som avgör att det går bra att skänka utdelning till de flesta stora välgörenhetsorganisa-tioner. Dessa organisationer betalar själva ingen skatt.

På den kontrolluppgift du och Skatteverket får vid årets slut från din bank framgår vem som fått utdelningen. Om Skatteverket inte har fått en kontrolluppgift från banken skickar du bara in din kontrolluppgift med deklarationen.

För att gåvan ska vara skattefri måste du som aktieägare meddela din bank så att de kan registrera din gåva på den organisation som du vill stödja. Din bank kan hjälpa dig med hur det ska gå till. Du kan också kontakta "Lille Hans" för mer information.

 

           

 
Copyright © 2018-09-07 ::: mbjweb ::: | Insamlingsstiftelsen Lille Hans  |  info@lillehans.se  |  pg 90 10 45-5