Insamlingsstiftelsen Lille Hans Lille Hans logo
För främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar

 
Insamling
    Ditt bidrag
behövs. Så här
kan du stödja
Lille Hans

    Donationer
 

Psykoanalys
    Psykoanalytisk
behandling
    Forskning
    Litteratur

Stiftelsen
    Bakgrund
    Kontakta
    Styrelsen
    Stadgar
    Årsberättelse

Ansökan
    Vem kan få hjälp?
    Ansök om medel
 

Ladda ner
    Hämta filer
 

  In English

 

Testamente

Du kan låta en del av dina tillgångar komma "Lille Hans" till godo genom ett testamente. En jurist kan hjälpa dig med att formuleringarna blir rätt så att du får det som du vill ha det.

Rådgivning kring testamentering kan bl a ges av Lavendla. Lavendla grundades 2014 med viljan att göra det svåra lättare kring begravning och familjejuridik.

Deras hemsida har länken: www.lavendla.se.

 

 

           

 
Copyright © 2018-09-07 ::: mbjweb ::: | Insamlingsstiftelsen Lille Hans  |  info@lillehans.se  |  pg 90 10 45-5