Insamlingsstiftelsen Lille Hans Lille Hans logo
För främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar

 
Insamling
    Ditt bidrag
behövs. Så här
kan du stödja
Lille Hans

    Donationer
 

Psykoanalys
    Psykoanalytisk
behandling
    Forskning
    Litteratur

Stiftelsen
    Bakgrund
    Kontakta
    Styrelsen
    Stadgar
    Årsberättelse

Ansökan
    Vem kan få hjälp?
    Ansök om medel
 

Ladda ner
    Hämta filer
 

  In English

 

Hedra minnet

I stället för blommor vid en begravning kan man ge ett bidrag till "Lille Hans". Sätt in valfri summa på "Lille Hans" PlusGiro 90 10 45-5 och meddela vems minne du vill hedra.

Den avlidnes anhöriga får då ett vackert minnesblad med namnen på bidragsgivarna.

Gör så här:

Sätt in en valfri summa på vårt PlusGiro 90 10 45-5

Ange att summan gäller till minne i samband med sorg

Skicka ett e-postmeddelande med följande uppgifter till
      "Lille Hans": info@lillehans.se:

                1. Jag har satt in ett bidrag till "Lille Hans" och
                    önskar ett minneskort

                2. Jag önskar följande text på kortet …

                3. Kortet skickas till …

När vi fått ditt bidrag skickar vi kortet med den text
      du valt och till den adress du valt.

 

           

 
Copyright © 2018-09-07 ::: mbjweb ::: | Insamlingsstiftelsen Lille Hans  |  info@lillehans.se  |  pg 90 10 45-5