Insamlingsstiftelsen Lille Hans Lille Hans logo
För främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar

 
Insamling
    Ditt bidrag
behövs. Så här
kan du stödja
Lille Hans

    Donationer
 

Psykoanalys
    Psykoanalytisk
behandling
    Forskning
    Litteratur

Stiftelsen
    Bakgrund
    Kontakta
    Styrelsen
    Stadgar
    Årsberättelse

Ansökan
    Vem kan få hjälp?
    Ansök om medel
 

Ladda ner
    Hämta filer
 

  In English

 

Speciella tillfällen

Ge en present i form av ett bidrag till "Lille Hans". Mottagaren av din gåva får ett kort med en hälsning från dig.

Gör så här:

Sätt in en valfri summa på vårt PlusGiro 90 10 45-5

Ange att summan gäller ett gåvokort

Välj bild, se alternativen nedan

Ange vad du vill ska stå på kortet

Ange vem du vill att vi ska skicka kortet till, till
      mottagaren av din gåva eller till dig själv så att du själv
      kan lämna fram det

Skicka ett e-postmeddelande med följande uppgifter till
      "Lille Hans": info@lillehans.se:

                1. Jag har satt in ett bidrag till "Lille Hans" och
                    önskar ett gåvokort

                2. Jag väljer bild nr …

                3. Jag önskar följande text på kortet …

                4. Kortet skickas till …

När vi fått ditt bidrag skickar vi kortet med den hälsning
      du valt och till den adress du valt.

 

Bild 1

Bild 2

  

 

           

 
Copyright © 2018-09-07 ::: mbjweb ::: | Insamlingsstiftelsen Lille Hans  |  info@lillehans.se  |  pg 90 10 45-5