Insamlingsstiftelsen Lille Hans Lille Hans logo
För främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar

 
Insamling
    Ditt bidrag
behövs. Så här
kan du stödja
Lille Hans

    Donationer
 

Psykoanalys
    Psykoanalytisk
behandling
    Forskning
    Litteratur

Stiftelsen
    Bakgrund
    Kontakta
    Styrelsen
    Stadgar
    Årsberättelse

Ansökan
    Vem kan få hjälp?
    Ansök om medel
 

Ladda ner
    Hämta filer
 

  In English

 

Sätt in ett bidrag på pg

"Lille Hans" brukar ge ekonomiskt stöd till mellan fyra och sju barn åt gången. Hur många barn vi kan hjälpa är helt beroende av hur mycket pengar vi kan samla in. Hur vi använder insamlade medel kan du läsa om i vår årsberättelse.

Sätt in ett bidrag på vårt PlusGiro 90 10 45-5 och var med om att hjälpa ett barn till en behandling som kan vara livsavgörande.

 

           

 
Copyright © 2018-09-07 ::: mbjweb ::: | Insamlingsstiftelsen Lille Hans  |  info@lillehans.se  |  pg 90 10 45-5