Insamlingsstiftelsen Lille Hans Lille Hans logo
För främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar

 
Insamling
    Ditt bidrag
behövs. Så här
kan du stödja
Lille Hans

    Donationer
 

Psykoanalys
    Psykoanalytisk
behandling
    Forskning
    Litteratur

Stiftelsen
    Bakgrund
    Kontakta
    Styrelsen
    Stadgar
    Årsberättelse

Ansökan
    Vem kan få hjälp?
    Ansök om medel
 

Ladda ner
    Hämta filer
 

  In English

 

Med ditt bidrag kan
barn och tonåringar med
psykiska svårigheter få hjälp

Insamlingsstiftelsen Lille Hans hjälper barn och ungdomar med psykiska problem att komma till kvalificerad behandling med psykoanalys. Läs mer

Ditt bidrag behövs! Läs om olika sätt att stödja "Lille Hans" verksamhet

Bidragen finansieras genom donationer till stiftelsen och via insamling till vårt 90-konto. Läs mer

"Lille Hans" kan också stödja forskning och undervisning kring barn- och ungdomspsykoanalys. Läs mer

 

 

Söd Lille Hans

 

 

           

 
Copyright © 2018-09-07 ::: mbjweb ::: | Insamlingsstiftelsen Lille Hans  |  info@lillehans.se  |  pg 90 10 45-5